• 1 Τρέχοντα Στοιχεία Αιτούντα
  • 2 Στοιχεία Μαθητή
  • 3 Μεταφόρτωση Αρχείων
  • 4 Υπεύθυνη Δήλωση
  • 5 Προεπισκόπηση
  • 6 Ολοκληρωμένη
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Στοιχεία Αιτούντα
Συμπληρώνονται τα στοιχεία του αιτούντα. Αιτών/ούσα μπορεί να είναι:
  • Ο ενδιαφερόμενος αυτοπροσώπως εφόσον είναι άνω των 18 ετών είτε 
  • Γονέας/κηδεμόνας ανήλικου τέκνου. 
  • Εξουσιοδοτημένος δικηγόρος / πολίτης 
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Εισάγετε 10ψήφιο σταθερό ή κινητό τηλέφωνο χωρίς κενά ή παύλες
Εισάγετε 10ψήφιο σταθερό ή κινητό τηλέφωνο χωρίς κενά ή παύλες