Για την επιτυχή συμπλήρωση της εκάστοτε φόρμας παρακαλούμε διαβάστε τις κάτωθι οδηγίες:

  1. Ακολουθείστε τον σύνδεσμο της εκάστοτε φόρμας που είτε σας έχει αποσταλεί είτε παρατίθεται παρακάτω.

  2. Αν σας ζητηθεί, εισάγετε τα στοιχεία (Όνομα χρήστη & Κωδικό / Συνθηματικό) του απαιτούμενου λογαριασμού. 

  3. Συμπληρώστε την εκάστοτε φόρμα σύμφωνα πάντα με τις δοθείσες οδηγίες και πιέστε Υποβολή όταν την έχετε ολοκληρώσει και έχετε βεβαιωθεί για την ορθότητα των στοιχείων που καταχωρήσατε.

  4. Πιέστε το σύνδεσμο Αποσύνδεση

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας. 

Τμήμα Δ' - Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΦΟΡΜΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ