Για την επιτυχή συμπλήρωση της εκάστοτε φόρμας παρακαλούμε διαβάστε τις κάτωθι οδηγίες:

 1. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο της εκάστοτε φόρμας που είτε σας έχει αποσταλεί είτε παρατίθεται παρακάτω.

 2. Αν σας ζητηθεί, εισάγετε τα στοιχεία (Όνομα χρήστη & Κωδικό / Συνθηματικό) του απαιτούμενου λογαριασμού. 

 3. Συμπληρώστε την εκάστοτε φόρμα σύμφωνα πάντα με τις δοθείσες οδηγίες και πιέστε Υποβολή όταν την έχετε ολοκληρώσει και έχετε βεβαιωθεί για την ορθότητα των στοιχείων που καταχωρήσατε.

 4. Πιέστε το σύνδεσμο Αποσύνδεση

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας. 

Τμήμα Δ' - Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΦΟΡΜΕΣ

 

ΑΝΕΝΕΡΓΕΣ ΦΟΡΜΕΣ

 • Δήλωση Συμμετοχής σε Μαθητικό Αθλητικό Διαγωνισμό : «Μία μπάλα για όλους»
 • Δήλωση Συμμετοχής στη Διημερίδα Ενημέρωσης - Το Πρόγραμμα Erasmus+ (15-16/12/2023)
 • Δήλωση συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΧΟΠΑ Ήρωες»
 • Δήλωση συμμετοχής στο βιωματικό σεμινάριο εκμάθησης του EyeHarp
 • Δήλωση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σχολικό Σύστημα Προώθησης Θετικών Συμπεριφορών (Σ.Σ.ΠροΘεΣυ)»
 • Δελτίο Απογραφής Αναπληρωτών/τριών ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
 • Δήλωση συμμετοχής σε διαδικτυακή ενημέρωση «eTwinning & Erasmus+ : ενώνοντας κόσμους, δημιουργώντας ευκαιρίες, εμπνέοντας ζωές»
 • Παγκόσμια Ημέρα Επανεκκίνησης Καρδιάς 2023 - Δήλωση συμμετοχής σχολείου